Maak een afspraak

De consultaties zijn steeds na afspraak.

U kan een afspraak maken:

  • via online agenda(voorkeur)
  • DE WACHTTIJD IS EVENLANG ONLINE ALS VIA TELEFOON
  • telefonisch op 056 25 26 50 van maandag 8u-19u, dinsdag 8u-17u, woensdag 8u-19u, donderdag 8u-17u, vrijdag 8u-17.30u  en meeste zaterdagen 9-12u

Er kunnen geen afspraken gemaakt worden via mail, fax of andere media.
Voor medische vragen wordt steeds een consultatie gemaakt, een mail vervangt geen consultatie.

Hou er rekening mee dat een teleconsultatie (via mail of telefonisch) wordt gefactureerd (20 € – niet terugbetaald).

Specifieke behandelingen zoals chirurgie, lichttherapie, spataderbehandeling, lasertherapie, esthetische behandelingen, … kunnen enkel telefonisch vastgelegd worden, deze steeds voorafgegaan door een consultatie. Zo kan de nodige tijdsduur voorzien worden en alle informatie (voordelen, risico’s …) uitgelegd worden.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken, telkens op naam van de juiste persoon.

Zowel dr. Suys, dr. Bonny, als dr. Morlion werken niet-geconventioneerd, maar wel geaccrediteerd.

Afspraak annuleren

In geval u de afspraak niet kan nakomen, gelieve dan tijdig (minstens 24 uur voor de afspraak) te annuleren. Op die manier geeft u iemand anders de kans om de vrijgekomen afspraak in te vullen.

Bij niet naleven hiervan zal de administratieve kost van de raadpleging aangerekend worden.

Indien u online geboekt heeft, kan u ook online uw afspraak schrappen.

Wat neem ik mee op consultatie?

Gelieve uw raadpleging voor te bereiden!

  • Identiteitskaart en klevertjes van de mutualiteit. Het inlezen van uw e-ID veronderstelt een therapeutische relatie.
  • Lijstje met onderhoudsmedicatie en gekende allergieën.
  • Andere medische gegevens (verwijsbrief, bloedafnames, verslagen van andere onderzoeken en artsen,)
  • Medicatie en producten die u eventueel reeds gebruikt heeft.
  • In geval van een vermoedelijke allergie: breng de producten mee waarop u meent te reageren.
  • Indien u een aandoening heeft, die af en toe opstoot en ook weer verdwijnt, kan het een meerwaarde zijn foto’s te nemen en deze mee te brengen naar de consultatie.

Dringende problemen

Indien een probleem echt dringend is, kan een snelle afspraak verkregen worden.

Uit praktische overweging raden wij aan om hiervoor u huisarts te consulteren. Als uw huisarts een dermatologisch advies nodig acht, is het best dat de huisarts telefonisch een afspraak vastlegt

Triageconsultatie huidkanker

De bedoeling is huidkanker vroegtijdig op te sporen aan de hand van letselgerichte screeningsmethode. Mensen die zich zorgen maken over een welbepaald huidletsel krijgen zeer snel een afspraak. Hierbij controleert de dermatoloog het verdachte letsel. Indien een wegname noodzakelijk is, dan wordt de chirurgische ingreep meteen ingepland.

Wij volgen hierin het UZ Gent, waarbij een pilootproject triageraadpleging bestaat sinds 2017. Bij 10% van de 70 patiënten vonden ook de dermatologen het huidletsel verdacht. Bij 8 % werd huidkanker bevestigd. Snelle opsporing is noodzakelijk voor een goede genezingskans, zeker bij melanomen.

Praktisch: Er worden verkorte afspraakslots voorzien bij één van de dermatologen op vrijdagmorgen ter controle van het verdachte letsel.

!!Op dat moment kunnen geen andere ziekten worden besproken of behandeld!! Snelle verzorging van verdachte letsels volgt, ongerustheid kan bij goedaardige letsels snel worden vermeden.

S. Mylle, E. V. (2021). Lesion-directed screening to optimize skin cancer detection in dermatology practice: an observational study. J Eur Acad Dermatol Venereol.